VEDENIE A PEDAGOGICKÝ ZBOR

Vedenie školy

             Pagáč Milan, akad.mal.                           Balogová Alžbeta, Ing                                Zdravecký Michal, akad.soch.
                    
riaditeľ školy                                     zástupkyňa riaditeľa školy pre                     štatutárny zástupca - zástupca
                                                                              všeobecnovzdelávacie predmety              riaditeľa školy pre odborné predmety

Pedagogický zbor

Bachorík Slavomír, Mgr.art. Kosnáčová Slávka, Mgr.
Balogová Alžbeta, Ing. Kotásková Nora, Mgr.art.
Bohatová Anna, akad.mal. Lizáková Lucia, Mgr.art.
Cina Marek, Mgr.art. Luknár Ivan, Mgr.art., ArtD.
Csáderová Judita, Mgr. Martínková Jana, Mgr.
Čintalan Peter, Mgr.art. Miháliková Iveta, akad.mal.
Čorejová Mária, Mgrt.art. Michalíková Edita, Mgr.
Dobešová Ildikó, Mgr.art. Okáľová Katarína, Ing.arch.
Doboš Ronald, Mgr.art. Oravec Viktor, akad.soch.
Doležalová Ľudmila, Mgr. Oslej Štefan, Mgr.art.
Dragúň Ján, Mgr. Pagáč Milan, akad.mal.
Drozdová Mária, Mgr. Rudášová Miroslava, Mgr.art.
Ďuráková-Hronská Lucia, Mgr.art. Selingerová Veronika, Mgr.art.,Mgr.,ArtD.
Gažo Pavol, Mgr. Sitáková Ľubica, Mgr.art.
Godová Gabriela, Mgr.art. Strieš Ján, Mgr.
Hanko Milan, MgA. Šeniglová Lenka, Mgr.art.
Hartiník Martin, Mgr.art. Ševčík Ján, Mgr.art.
Holík Ľubomír, Mgr.art. Šoltisová Pavla, Mgr.
Hrčka Roman, Mgr.art., ArtD. Vágner Andrej, Mgr.art.
Hrčková-Stankovianska Jana, Mgr.art. Vilim Bohuš, akad.soch.
Hrvoľ Jozef, akad.mal. Zdravecký Michal, akad.soch.
Chovancová Eva, Mgr. Žembera Juraj, Mgr., PhD.
Jasaňová Jana, Mgr.art. Žiak Jaroslav, Mgr.art.
Jentnerová Magdaléna, PhDr.  
Klepáčová Eva, Ing, Mgr.