VEDENIE A PEDAGOGICKÝ ZBOR

Vedenie školy

             Pagáč Milan, akad.mal.                           Balogová Alžbeta, Ing                                Zdravecký Michal, akad.soch.
                    
riaditeľ školy                                     zástupkyňa riaditeľa školy pre                     štatutárny zástupca - zástupca
                                                                              všeobecnovzdelávacie predmety              riaditeľa školy pre odborné predmety

Pedagogický zbor

Balogová Alžbeta, Ing. Lajtarová Slávka, Mgr.
Bohatová Anna, akad.mal. Lizáková Lucia, Mgr.art.
Csáderová Judita, Mgr. Luknár Ivan, Mgr.art., ArtD.
Čintalan Peter, Mgr.art. Martínková Jana, Mgr.
Dobešová Ildikó, Mgr.art. Miháliková Iveta, akad.mal.
Doboš Ronald, Mgr.art. Michalíková Edita, Mgr.
Doležalová Ľudmila, Mgr. Okáľová Katarína, Ing.arch.
Dragúň Ján, Mgr. Oravec Viktor, akad.soch.
Drozdová Mária, Mgr. Pagáč Milan, akad.mal.
Dusík Jozef, PaedDr. Selingerová Veronika, Mgr.art.,Mgr.,ArtD.
Ďuráková-Hronská Lucia, Mgr.art. Sitáková Ľubica, Mgr.art.
Galovič Gáspár Katarína, Mgr.art, ArtD. Strieš Ján, Mgr.
Gažo Pavol, Mgr. Šeniglová Lenka, Mgr.art.
Godová Gabriela, Mgr.art. Ševčík Ján, Mgr.art.
Hanko Milan, MgA. Šoltisová Pavla, Mgr.
Hrčka Roman, Mgr.art., ArtD. Šupolová Lucia, Mgr.art.
Hrvoľ Jozef, akad.mal. Vágner Andrej, Mgr.art.
Chovancová Eva, Mgr. Vilim Bohuš, akad.soch.
Jasaňová Jana, Mgr.art. Zdravecký Michal, akad.soch.
Jentnerová Magdaléna, PhDr. Znášiková Jana, Mgr.art.
Klepáčová Eva, Ing, Mgr. Žembera Juraj, Mgr., PhD.
Kočišová Veronika, Mgr.art. Žiak Jaroslav, Mgr.art.
Kotásková Nora, Mgr.art.