ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

                           

2.9.2015 Začiatok školského roka 2015/2016 streda
3.9.2015 Začiatok vyučovania štvrtok
3.9.2015 Opravné a náhradné ústne MS štvrtok
18.9.2015 Združenie rodičov žiakov 1.roč. piatok
29.10.- 30.10.2015 Jesenné prázdniny nástup v pondelok  2.11.2015
12.11.2015 Klasifikačná porada ¼ štvrtok
13.11.2015 Združenie rodičov žiakov 1.-4.roč. piatok
27.11.2015 Deň otvorených dverí piatok
30.11.- 18.12.2015 Klauzúry 1.polrok - 3.-4.ročníky  
30.11.2015 Zadanie tém klauzúrnych prác pondelok
17.12.2015 Inštalácia klauzúrnych prác štvrtok
18.12.2015 Hodnotenie klauzúrnych prác piatok
23.12. - 7.1.2016 Vianočné prázdniny nástup v piatok 8.1.2016
27.1.2016 Klasifikačná porada 1/2 streda
28.1.2016 Deň otvorených dverí štvrtok
29.1.2016 Odovzdávanie vysvedčení piatok
1.2.2016 Polročné prázdniny nástup v utorok 2.2.2016
22.2. - 26.2.2016 Jarné prázdniny nástup v pondelok 29.2.2016
15.3.2016 Ext.a int. písomné MS – SJL utorok
16.3.2016 Ext.a int. písomné MS – NEJ, ANJ streda
24.3.-29.3.2016 Veľkonočné prázdniny nástup v stredu 30.3.2016
30.3.2016 Zadanie tém PČOZ maturitných skúšok streda
31.3.2016 Prijímacie talentové skúšky štvrtok
21.4.2016 Združenie rodičov žiakov 1.-4.roč. (odbor) štvrtok
21.4.2016 Klasifikačná porada ¾ -1.-4.ročníky štvrtok
25.4. - 9.5.2016 Odborné maturitné práce - súvisle  
9.5.2016 Inštalácia maturitných prác pondelok
10.-11.5.2016 Obhajoby PČOZ maturitnej skúšky utorok-streda
19.5.2016 Klasifikačná porada 4.ročníky štvrtok
23.5.- 27.5.2016 Akademický týždeň  
23.5.2016 Zadanie tém klauzúrnych prác pondelok
23.5.-27.5.2016 Klauzúry 2.polrok - 2.+ 3.ročníky  
23.5.-27.5.2016 Súvislé teoretické vyučovanie - 1.ročníky  
30.5. – 3.6.2016 Klauzúry 2.polrok - 1.ročníky  
30.5. – 3.6.2016 Súvislá umelecká prax  - 2.+ 3.ročníky  
30.5. - 3.6.2016 Ústne maturitné skúšky  
6.6.2016 Inštalácia klauzúrnych prác pondelok
7.6.2016 Hodnotenie (obhajoby) klauzúrnych prác utorok
13.6.- 17.6.2016 Plenér 1. ročníky - G, Rš, T, F  
13.6.- 17.6.2016 Súvislé teoretické vyučovanie 2.+3.ročníky  
20.6.-24.6.2016 Vyučovanie podľa rozvrhu  
24.6.2016 Klasifikačná porada - záverečná piatok
27.-29.6.2016 Kurz ochrany človeka a zdravia - 3.ročníky  
30.6.2016 Odovzdávanie vysvedčení štvrtok
1.7 .- 31.8.2016 Letné prázdniny  

KALENDÁR NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016