ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

                           

2.9.2013 Začiatok školského roka 2013/2014 pondelok
3.9.2013 Začiatok vyučovania utorok
4.9.2013 Opravné EXMS  a PFIČ z ANJ streda
19.9.2013 Opravné a náhradné ústne MS štvrtok
20.9.2013 Združenie rodičov žiakov 1.roč. piatok
30.10.- 1.11.2013 Jesenné prázdniny nástup v pondelok  4.11.2013
14.11.2013 Klasifikačná porada ¼ štvrtok
22.11.2013 Združenie rodičov žiakov 1.-4.roč. piatok
29.11.2013 Deň otvorených dverí piatok
2.12. - 18.12.2013 Klauzúry 1.polrok - 3.-4.ročníky  
2.12.2013 Zadanie tém klauzúrnych prác pondelok
18.12.2013 Inštalácia klauzúrnych prác utorok
23.12. - 7.1.2014 Vianočné prázdniny nástup v stredu 8.1.2014
8.1.2014 Hodnotenie klauzúrnych prác streda
24.1.2014 Deň otvorených dverí piatok
27.1.2014 Klasifikačná porada 1/2 pondelok
30.1.2014 Odovzdávanie vysvedčení piatok
3.2.2014 Polročné prázdniny nástup v utorok 4.2.2014
6.2.2014 Nahradný termín MS štvrtok
24.2. - 28.2.2014 Jarné prázdniny nástup v pondelok  3.3.2014
18.3.2014 Ext.a int. písomné MS – SJL utorok
19.3.2014 Ext.a int. písomné MS – NEJ, ANJ streda
25.3.2014 Prijímacie talentové skúšky utorok
1.4.2014 Zadanie tém PČOZ maturitných skúšok utorok
16.4.2014 Klasifikačná porada ¾ -1.-4.ročníky streda
17.4. - 22.4.2014 Veľkonočné prázdniny nástup v stredu  23.4.2014
25.4.2014 Združenie rodičov žiakov 1.-4.roč. piatok (termín je predbežný)
23.4. - 14.5.2014 Odborné maturitné práce - súvisle  
14.5.2014 Inštalácia maturitných prác streda
15 5. - 16.5.2014 Obhajoby PČOZ maturitnej skúšky štvrtok-piatok
26.5. – 30.5.2014 Klauzúry 2.polrok  
26.5.2014 Zadanie tém klauzúrnych prác pondelok
19.5. - 23.5.2014 Akademický týždeň  
26.5. - 30.5.2014 Ústne maturitné skúšky  
2.6. - 6.6.2014 Súvislá odborná prax  3.ročníky   
6.6.2014 Odovzdanie a inštalácia klauzúrnych prác piatok
9.6.2014 Hodnotenie klauzúrnych prác pondelok
10.6. - 23.6.2014 Súvislé teoretické vyučovanie 3.ročníky  
24.6.2014 Klasifikačná porada - záverečná utorok
27.6.2014 Odovzdávanie vysvedčení piatok
30.6 .- 31.8.2014 Letné prázdniny nástup v pondelok 2.9.2014