ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

                           

2.9.2014 Začiatok školského roka 2014/2015 utorok
3.9.2014 Začiatok vyučovania streda
18.9.2014 Opravné a náhradné ústne MS štvrtok
26.9.2014 Združenie rodičov žiakov 1.-4.roč. piatok
30.10.- 31.10.2014 Jesenné prázdniny nástup v pondelok  3.11.2014
13.11.2014 Klasifikačná porada ¼ štvrtok
21.11.2014 Združenie rodičov žiakov 1.-4.roč. piatok
28.11.2014 Deň otvorených dverí piatok
1.12. - 19.12.2014 Klauzúry 1.polrok - 3.-4.ročníky  
1.12.2014 Zadanie tém klauzúrnych prác pondelok
17.12.2014 Inštalácia klauzúrnych prác streda
18.12.2014 Hodnotenie klauzúrnych prác štvrtok
22.12. - 7.1.2015 Vianočné prázdniny nástup vo štvrtok 8.1.2015
27.1.2015 Klasifikačná porada 1/2 utorok
29.1.2015 Deň otvorených dverí štvrtok
30.1.2015 Odovzdávanie vysvedčení piatok
2.2.2015 Polročné prázdniny nástup v utorok 3.2.2015
2.3. - 6.3.2015 Jarné prázdniny nástup v pondelok 9.3.2015
17.3.2015 Ext.a int. písomné MS – SJL utorok
18.3.2015 Ext.a int. písomné MS – NEJ, ANJ streda
25.3.2015 Prijímacie talentové skúšky streda
27.3.2015 Zadanie tém PČOZ maturitných skúšok piatok
2.4. - 7.4.2015 Veľkonočné prázdniny nástup v stredu  8.4.2015
23.4.2015 Klasifikačná porada ¾ -1.-4.ročníky štvrtok
24.4.2015 Združenie rodičov žiakov 1.-4.roč. piatok
24.4. - 15.5.2015 Odborné maturitné práce - súvisle  
14.5.2015 Inštalácia maturitných prác štvrtok
18.5. - 22.5.2015 3.ročníky-teoretické vyučovanie (bez odborného)  
14 5. - 15.5.2015 Obhajoby PČOZ maturitnej skúšky štvrtok-piatok
25.5. – 29.5.2015 Klauzúry 2.polrok - 1., 2.,3.ročníky  
25.5.2015 Zadanie tém klauzúrnych prác pondelok
18.5. - 22.5.2015 Akademický týždeň  
25.5. - 28.5.2015 Ústne maturitné skúšky  
1.6. - 5.6.2015 Súvislá odborná prax 2.+ 3.ročníky   
5.6.2015 Odovzdanie a inštalácia klauzúrnych prác piatok
8.6.2015 Hodnotenie klauzúrnych prác pondelok
9.6. - 19.6.2015 Súvislé teoretické vyučovanie 3.ročníky  
8.6. - 19.6.2015 Plenér 1. ročníky  
23.6.2015 Klasifikačná porada - záverečná utorok
30.6.2015 Odovzdávanie vysvedčení utorok
1.7 .- 31.8.2015 Letné prázdniny nástup v stredu 2.9.2015