Zobrazit místo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru na větší mapě

Kontakt

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

                            Dúbravská cesta 11
                              845 32 Bratislava

                                 IČO:30775329
                               DIČ: 2020814609


e-mail: suvba@centrum.sk
webová stránka: www.suvba.eu
tel.: 02/5930 6220 (spojovateľ)
   
riaditeľ školy 5930 6226
sekretariát 5930 6211
zástupkyňa pre teóriu 5930 6235     balogova@suvba.eu
zástupca pre odbor 5930 6221     zdravecky@suvba.eu
o.z.Šupka 5930 6227     ekonomka_suvba@centrum.sk

Kabinet všeobecnovzdelávacích predmetov 5930 6229
Doležalová Ľudmila - tr.uč. I.VTPd  
Dragúň Ján - tr.uč. II.KDRšKs  
Drozdová Mária  
Gažo Pavol - tr.uč.III.VKPd  
Chovancová Eva - tr.uč. IV.VDPd  
Jentnerová Magdaléna - tr.uč. I.FGGd, IV.GRšT  
Kosnáčová Slávka - tr.uč. II.VTPd  
Martínková Jana - tr.uč. II.FGGd, IV.FKKs  
Michalíková Edita - tr.uč I.KDRšKs  
Žembera Juraj - tr.uč. III.FGGd  
   
Kabinet úžitkovej fotografie 5930 6228
Čintalan Peter (vedúci oddelenia)  
Csáderová Judita
Strieš Ján
Žiak Jaroslav
 
Kabinet keramického dizajnu 5930 6223
Hanko Milan (vedúci oddelenia)  
Godová Gabriela  
Lizáková Lucia  
Ševčík Ján
 
Kabinet dizajnu - priemyselného dizajnu  
Oravec Viktor (vedúci oddelenia)
Bachorík Slavomír
Luknár Ivan
   
Kabinet grafického dizajnu
Čorejová Mária (vedúca oddelenia)
Guzman Richard
Machatová Mária
Rudášová Miroslava
Kabinet propagačného výtvarníctva 5930 6225
Ďuráková_hronská Lucia (vedúca oddelenia)
Kotásková Nora
Ružičková Nora
 
Kabinet konzervátorstva a reštaurátorstva 5930 6231
Vilim Bohuš (vedúci oddelenia)
Doboš Ronald
Jasaňová Jana
 
Kabinet propagačnej grafiky 5930 6230
Hrčková-Stankovianska Jana
Marcina Dávid
Šoltisová Pavla
 
Kabinet kameňosochárstva 5930 6222
Hrčka Roman (vedúci oddelenia)  
Hrvoľ Jozef  
Okáľová Katarína
Oslej Štefan
 
Kabinet ručného výtvarného spracúvania textílií 5930 6232
Bohatová Anna (vedúca oddelenia)  
Dobešová Ildikó  
Klepáčová Eva - tr.uč. III.TDRšKs
Miháliková Iveta
   
Kabinet dizajnu a tvarovania dreva 5930 6233
Hartiník Martin (vedúci oddelenia)  
Dubina Pavol  
Labaš Radovan  
Vágner Andrej