ZO ŽIVOTA ŠKOLY

                        virtuálna prehliadka tu

Internetová žiacka knižka na suvba.edupage.org.

 

NO GO NO REPLY

Vystavujúci autori, medzi nimi náš kolega Marek Cina z oddelenia propagačnej grafiky, Vás pozývajú na otvorenie kolektívnej výstavy No go no reply, ktoré bude 19.10.2017 v Kunsthalle v Košiciach. Výstavu si môžete pozrieť od 20.10.2017 do 24.1.2018.

PAPIEROVÝ SEN

Pozývame Vás na prehliadku prác študentov oddelenia textilu, propagačného výtvarníctva, propagačnej grafiky a keramického dizajnu našej školy na výstave stredných umeleckých škôl v Ružomberku Papierový sen. Vernisáž výstavy bude 19.10.2017 o 17.00 hod. v priestoroch Synagógy v Ružomberku. Výstava bude prístupná do 31.10.2017.

FORMA 2017

Slovenská výtvarná únia Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy VI. Bienále FORMA 2017, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 5. októbra 2017 o 18:00 v Galérii UMELKA (Dostojevského rad 2, Bratislava).

Počas vernisáže budú udelené ocenenia Grand Prix a Ceny Slovenskej výtvarnej únie.

MUZEÁLNE STRETNUTIA S FOTOGRAFIOU

V dňoch 20. – 25.9. 2017 sa zučastnili Samuel Dzurek a Stela Csizmazia, študenti druhého ročníka z fotografického oddelenia slávnostného odovzdania cien v súťaži ,,Muzeálne stretnutia s fotografiou“ pod vedením nášho pedagóga z fotografického oddelenia Jaroslava Žiaka.
Hlavnú cenu získala Kristína Krúžkova za sériu fotografií Rozprávky a čestné uznanie za poňatie témy Stela Csizmazia za sériu fotografií Pozorovanie histórie. Súčasťou akcie bol i medzinárodný plenér za účasti zahraničných výtvarníkov a pedogógov.

 

 

 

"BUDOVANIE SLOVENSKA"

Srdečne vás pozývame na verejnú prezentáciu projektu "Budovanie Slovenska - vodné veže", ktorá sa uskutoční 29.9.2017 o 9.30 hod. na oddelení úžitkovej fotografie Školy úžitkového výtvarníctva J.Vydru. Svoje fotografie predstaví absolvent tohto oddelenia Juraj Fifík.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia,

ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava Vás pozýva na rodičovské združenie Vášho syna/dcéry, ktoré sa uskutoční dňa  29.9.2017 o 15.00 hod. v budove školy s nasledovným programom:

1. 15.00 hod. - stretnutie všetkých rodičov v jedálni školy

2. voľba zástupcu rodičov do Rady školy

3. 15.30 hod. - presun rodičov do tried na úvodné triedne rodičovské združenie podľa rozpisu, ktorý bude na vrátnici školy

Zároveň očakávame, že prispejete sumou 100 Eur do občianskeho združenia ŠUPKA na šk.rok 2017/2018  (náhrada za príspevok do ZRPŠ, ktorý sa v škole nevyberá).

Príspevok slúži na nákup spotrebného materiálu a nevyhnutných učebných pomôcok, najmä pre odborné vyučovanie všetkých študentov školy. Škola žiaľ nemá v rozpočte zo strany zriaďovateľa pridelené finančné prostriedky na tieto účely.

Občianske združenie ŠUPKA poskytuje ŠÚV J.Vydru materiálnu a inú podporu z príspevkov 2%-tnej dane od rôznych poskytovateľov, príspevkov rodičov a sponzorských darov.

Príspevok bude možné odovzdať v hotovosti štatutárnemu zástupcovi Občianskeho združenia ŠUPKA  ( IČO -31772269, DIČ -2021396531) štatutárnej zástupkyni OZ p. Ing.Križanovej alebo prevodom na účet č.: IBAN: SK6402000000000150636012, SWIFT, BIC: SUBASKBX

Tešíme sa na vašu účasť.                                              akad.mal.Milan Pagáč, riaditeľ školy

 

MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ ŠTUDENTA ISIC

Tento týždeň končí platnosť preukazu ISIC tým žiakom, ktorí si zatiaľ platnosť svojho študentského preukazu neobnovili.

Tento rok je možné zakúpiť si známku ISIC na svojej škole len do konca septembra, teda do konca tohto týždňa. Pre tých čo tak neurobia zostane možnosť objednať si známku online na www.objednaj-preukaz.sk a to s doručením domov. Táto možnosť je o čosi drahšia nakoľko si žiaci uhrádzajú aj cenu za doručenie.

KURZ PRÍPRAVY NA TALENTOVÚ SKÚŠKU

Vo štvrtok 5.októbra 2017 otvárame kurz prípravy na talentovú skúšku prvým stretnutím. Kurz je otvorený a záujemcovia si prinesú mäkkú ceruzku (2B alebo 3B) a príspevok 6 € za dvojhodinovú účasť na stretnutí (od 16.00 do 18.00 hod).

PRÍBEH JEDNÉHO DOMU

"Príbeh jedného domu je projektom rozpamätávania sa, prebúdzania z amnézie, čítania príbehov vpísaných do múrov domov a do zimomriavok na našich rukách, hľadania miesta v nás, ktoré si to všetko pamätá.." Realizuje ho OZ Červené topánky a s ním spolupracuje oddelenie propagačného výtvarníctva našej školy.

V škole pripravili dva workshopy s premietnutím filmu o príbehu rodiny Ullmanovej z Kapucínskej 3 a následnej diskusie o tom, či holokaust je "ich" príbeh alebo "náš", hre o rozdieloch medzi nami, hre s klezmer hudbou a hre s  farbami o tom všetkom.

Zároveň študenti 3.ročníka pracujú na tvorbe plagátov k jednotlivým podujatiam v rámci projektu.