SUV - Výstavy a súťaže

 

        ZO ŽIVOTA ŠKOLY

                        virtuálna prehliadka tu

Internetová žiacka knižka na suvba.edupage.org.

 

 

ÚRADNÉ HODINY POČAS PRÁZDNIN

od 9.00 do 12.00 hod.            v stredu 11. júla 2018
                                               v stredu 1. augusta 2018
                                               v stredu 8. augusta 2018

Návštevu prosíme ohlásiť telefonicky pred vstupom do budovy školy na telefónnom čísle školy 5930 6220

 

2. KOLO PRIJÍMACEJ TALENTOVEJ SKÚŠKY

Riaditeľ školy vypisuje 2. kolo prijímacej talentovej skúšky na uvoľnené miesta v študijných odboroch: priemyselný dizajn, úžitková fotografia, kameňosochárstvo, propagačné výtvarníctvo, dizajn a tvarovanie dreva a keramický dizajn

dňa 19.6.2018 (utorok) o 8.30 hod.

Prihlášku na štúdium v strednej škole je potrebné doručiť do 15.6.2018 v krajnom prípade v deň talentovej skúšky osobne.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Do platnosti vstúpili nové pravidlá o ochrane osobných údajov.

Základné informácie o ich uplatňovaní v našej škole: Ochrana osobných údajov.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia,

ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava Vás pozýva na konzultačné rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20.4.2018 o 15.00 hod. v budove školy podľa rozpisu, ktorý nájdete vo vestibule školy.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 Výsledky prijímacieho konania

Zoznam prijatých žiakov

Zoznam žiakov ktorí vyhoveli kritériám ale pre nedostatok miesta neboli prijatí

Zoznam žiakov ktorí neboli prijatí lebo nevyhoveli kritériám

 

Kurz prípravy na talentovú skúšku vo štvrtok 22.03.2018 sa konať nebude.
 

Pozvánky na prijímacie talentové skúšky boli odoslané dňa 13.03.2018.

Talentové skúšky sa budú konať dňa 26.03.2018

 

LOGO PRE NÚDCH

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) predstavil 8. februára 2018 verejnosti na tlačovej konferencii svoje nové logo – Dúhového motýlika. S návrhom loga najväčšej detskej nemocnice na Slovensku pomohli naše študentky III.ročníka študijného odboru propagačná grafika. A malí pacienti si hlasovaním vybrali logo Júlie Lengyelovej.

         tlačová správa

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  31.1.2018 od 11 do 17 hod.

Deň prebehol v rušnej atmosfére, návštevníkov bolo veľa a veľmi si vážime aj prejavený záujem o našu školu zo strany zriaďovateľa. Okrem iných hostí sme privítali aj pána župana Drobu s kolegami.

 

 

 

 

Kurz prípravy na talentovú skúšku vo štvrtok 1.februára 2018 sa konať nebude,
stretnutie bude opäť vo štvrtok 15. februára 2018.

NAJKRAJŠIA POŠTOVÁ ZNÁMKA 2017

Pri príležitosti Dňa poštovej známky a filatelie sa v reprezentačných priestoroch Slovenskej pošty uskutočnilo dňa 18. decembra 2017 slávnostné odovzdávanie ocenení Najkrajšia poštová známka 2017.

V kategórii Najlepší výtvarný návrh známky získala ocenenie Ministra dopravy a výstavby SR minuloročná absolventka propagačnej grafiky našej školy Karin Uváčková za emisiu Pocta obetiam holokaustu. Návrh poštovej známky bol realizovaný v rámci zadania klauzúrnej práce v júni 2016 a realizačná výtvarná komisia Slovenskej pošty z viacerých návrhov vybrala práve prácu K. Uváčkovej, ktorá bola vytlačená v náklade 1 milión kusov.

 

 

 

URBANMARKET

V dňoch 8.12.-12.12.2017 sa študenti 2. a 4.ročníka keramického dizajnu zúčastnili prezentácie prác na zimnom Urbanmarkete. Bola to najväčšia predajná prehliadka nezávislej módy, dizajnu a umeleckej tvorby v netradičnom industriálnom priestore Mlynica.

https://vimeo.com/247341594

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Rýchlym tempom sa blíži čas rozhodnúť sa, kde budú pokračovať v štúdiu terajší deviataci.

Tých, ktorí majú záujem o štúdium v našej škole, pozývame na Deň otvorených dverí v stredu 31. januára 2018 v čase od 10 do 17 hod.

 

 

 

STATUA 2018

Projekt STATUA predstavuje prezentačnú sondu do sochárskej tvorby prostredníctvom cyklu výstav absolventov sochárskych, sklárskych a keramických ateliérov za uplynulých 60 rokov. STATUA 2018 je úvodnou výstavou absolventov VŠVU v Bratislave a UMPRUM v Prahe z obdobia rokov 1968 až 1978. Okrem mnohých absolventov ŠUPky je medzi vystavujúcimi aj náš kolega akad.soch. Michal Zdravecký.

Vernisáž výstavy bude 18.1.2018 o 18.00 hod. v Dome umenia/Kunsthalle na nám. SNP 12 a potrvá do 28.2.2018. Srdečne pozývame.

PORCELÁNOVÉ SOCHY

V Poľskom inštitúte na nám. SNP 27 bude v utorok 23.1.2018 o 17.30 hod. vernisáž výstavy Porcelánové sochy, ktorej bude na pôde našej školy od 9.00 do 10.30 hod. predchádzať prednáška kurátorky výstavy pani Katarzyny Rij.

Výstava potrvá do 9.3.2018, srdečne pozývame.

 

 

DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL

(Skoro) všetky informácie o župných školách sa deviataci dozvedia 19.1.2018 od 9.00 do 17 hod. v Avione na podujatí Deň župných škôl. Predstaví sa na ňom aj naša škola - srdečne pozývame.

Čiara za rokom 2017: ________________________________________________________

Kurz prípravy na talentovú skúšku vo štvrtok 21.decembra 2017 sa konať nebude,
stretnutie bude opäť vo štvrtok 11 januára 2018.

PRÍBEH JEDNÉHO DOMU

Projekt príbeh jedného domu sa chýli ku koncu. Bolo to 15 workshopov pre deti a teenegerov o židovskej kultúre a Holokauste na Slovensku a 4 večery pre dospelých o príbehoch 4 bratislavských židovských rodín. Veľa hudby, zaujímavých stretnutí, ponorení do hĺbok smútku a nostalgie, hľadania tých správnych slov, ale aj pár nedorozumení, slepých uličiek a prešľapov. 
Príďte to s nami v posledný deň Chanuky osláviť! Bude tam veľa projekcie, krátkych filmov, príbehov, spomínania a v neposlednom rade – šišky :-).

Zároveň Vám ukážeme výsledok našej niekoľkomesačnej spolupráce so skvelými študentmi Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave vo forme 10 vizuálov, ktoré pre nás vytvorili. 
Tešíme sa na Vás!

Vstup voľný!

V piatok 24.11.2017 v čase od 11 do 17 hod. Vás pozývame na Deň otvorených dverí.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia,

ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava Vás pozýva na konzultačné rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2017 o 15.00 hod. v budove školy podľa rozpisu, ktorý nájdete vo vestibule školy.

Tešíme sa na Vašu účasť.

HELLO, MY NAME IS SHAKESPEARE!

V pondelok 20.11.207 sme sa zúčastnili so študentmi druhých ročníkov študijných odborov propagačné výtvarníctvo a priemyselný dizajn spolu s pedagógmi oddelení pp.Kotáskovou a Oravcom divadelného workshopu na VŠMU.
Venovali sa nám študenti VŠMU - režisér, herečka, divadelná teoretička, scénografka a v neposlednom rade autor projektu (divadelné workshopy pre stredné školy a gymnáziá) diplomant Andrej Púry, poslucháč divadelného manažmentu. Workshop nám poskytli bezplatne (s podporou Mesta Bratislavy a BSK ) v trvaní celého predpoludnia.
Súčasťou workshopu bola prehliadka školy a divadla LAB, erudovaná prednáška o tvorbe a živote W. Shakespeara, ako i uvedenie do divadelnej hry, s ktorou následne študenti pracovali. Rozdelili sa do skupín a tak si vyskúšali jednotlivé pozície - herec, režisér atď. Vytvorili maketu scény, plagát k divadelnej hre a nacvičili niekoľkominútovú sekvenciu z hry.

 

 

 

VLNENIE 2

ÚĽUV organizuje sprievodné podujatia k výstave Vlnenie, na ktoré vás pozývame. V utorok 14.novembra mala lektorský výklad kurátorka pani Michaela Škodová a kolegyne z oddelenia textilu pani Bohatová a Klepáčová prezentovali našu školu.

V utorok 21.novembra bude prednášať etnologička pani Iveta Zuskinová a môžete si pozrieť aj ukážky výroby z vlny.

 

VIAZANIE ŠÚPOLIA

Študentky 2. a 3.ročníka textilného oddelenia sa dňa 7.11.2017 zúčastnili pracovnej odbornej exkurzie zameranej na spracovanie výrobkov zo šúpolia, pod vedením lektorky pani Valérie Gyurusi v Nesvadboch pri Nových Zámkoch.

PREZENTÁCIA ŠKOLY

Pomaly sa deviataci zamýšľajú, kam si podajú prihlášku na strednú školu a oprganizujú sa prezentácie stredných škôl, ktoré im v tomto rozhodovaní môžu pomôcť.

Aj naša škola sa takýchto prezentácií zúčastňuje a záujem o jej ponuku vyvoláva pozornosť - tak v Senici, ako aj v Myjave, kde sa pri stánku školy so záujmom pristavil aj pán prezident Kiska.

    

 

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V piatok 24.11.2017 otvára škola svoje brány počas Dňa otvorených dverí. V čase od 11.00 do 17.00 hod. budú voľne prístupné priestory školy, vystavené ukážky prác študentov jednotlivých oddelení a dostupní kolegovia, ktorí odpovedia na prípadné otázky o podmienkach prijatia na školu a náplne vzdelávania v jednotlivých študijných odboroch.

Všetkých srdečne pozývame.

AUTOPORTRÉ(TY, JA, MY)

November je Mesiacom fotografie, Festivalom OFF a aj mesiacom 1.ročníka festivalu OFF-OFF, ktorý je mozaikou aktuálnej situácie v rôznych bratislavských galériách a alterntívnycjh výstavných priestoroch a prezentácie prác fotografických nadšencov.

V podchode na Patrónke vystavujú naši študenti IV. ročníka oddelenia fotografie subjektívne vnímanie seba voči okoliu - v prostredí, ktoré každodenne míňame - vo fotografiách: AUTOPORTRĚ(TY, JA, MY). Práce si môžete pozrieť od 3.11. do 3.12.2017.

 

ARBORÉTUM TESÁRSKE MLYŇANY

Dňa 18.10.2017 sa študenti I. - IV.ročníkov študijného odboru dizajn a tvarovanie dreva zúčastnili odbornej exkurzie spojenej s dendrologickou prednáškou v Arboréte v Tesárskych Mlyňanoch. Počasie im prialo, prednášajúca odborníčka bola fundovaná, takže exkurzia splnila svoj edukatívny účel k plnej spokojnosti všetkých zúčastnených.

 

 

 

 

VLNENIE

Pozývame Vás na otvorenie výstavy Vlnenie, na ktorej prezentujú svoje práce aj študenti oddelenia textilu našej školy.

Výstava bude otvorená 26.októbra 2017 o 17.00 hod. v Galérii ÚĽUV na Obchodnej 64 a potrvá do 14.februára 2018.

 

NO GO NO REPLY

Vystavujúci autori, medzi nimi náš kolega Marek Cina z oddelenia propagačnej grafiky, Vás pozývajú na otvorenie kolektívnej výstavy No go no reply, ktoré bude 19.10.2017 v Kunsthalle v Košiciach. Výstavu si môžete pozrieť od 20.10.2017 do 24.1.2018.

PAPIEROVÝ SEN

Pozývame Vás na prehliadku prác študentov oddelenia textilu, propagačného výtvarníctva, propagačnej grafiky a keramického dizajnu našej školy na výstave stredných umeleckých škôl v Ružomberku Papierový sen. Vernisáž výstavy bude 19.10.2017 o 17.00 hod. v priestoroch Synagógy v Ružomberku. Výstava bude prístupná do 31.10.2017. Z vernisáže:

          

 

 

 

FORMA 2017

Slovenská výtvarná únia Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy VI. Bienále FORMA 2017, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 5. októbra 2017 o 18:00 v Galérii UMELKA (Dostojevského rad 2, Bratislava).

Počas vernisáže budú udelené ocenenia Grand Prix a Ceny Slovenskej výtvarnej únie.

MUZEÁLNE STRETNUTIA S FOTOGRAFIOU

V dňoch 20. – 25.9. 2017 sa zučastnili Samuel Dzurek a Stela Csizmazia, študenti druhého ročníka z fotografického oddelenia slávnostného odovzdania cien v súťaži ,,Muzeálne stretnutia s fotografiou“ pod vedením nášho pedagóga z fotografického oddelenia Jaroslava Žiaka.
Hlavnú cenu získala Kristína Krúžkova za sériu fotografií Rozprávky a čestné uznanie za poňatie témy Stela Csizmazia za sériu fotografií Pozorovanie histórie. Súčasťou akcie bol i medzinárodný plenér za účasti zahraničných výtvarníkov a pedogógov.

 

 

 

"BUDOVANIE SLOVENSKA"

Srdečne vás pozývame na verejnú prezentáciu projektu "Budovanie Slovenska - vodné veže", ktorá sa uskutoční 29.9.2017 o 9.30 hod. na oddelení úžitkovej fotografie Školy úžitkového výtvarníctva J.Vydru. Svoje fotografie predstaví absolvent tohto oddelenia Juraj Fifík.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia,

ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava Vás pozýva na rodičovské združenie Vášho syna/dcéry, ktoré sa uskutoční dňa  29.9.2017 o 15.00 hod. v budove školy s nasledovným programom:

1. 15.00 hod. - stretnutie všetkých rodičov v jedálni školy

2. voľba zástupcu rodičov do Rady školy

3. 15.30 hod. - presun rodičov do tried na úvodné triedne rodičovské združenie podľa rozpisu, ktorý bude na vrátnici školy

Zároveň očakávame, že prispejete sumou 100 Eur do občianskeho združenia ŠUPKA na šk.rok 2017/2018  (náhrada za príspevok do ZRPŠ, ktorý sa v škole nevyberá).

Príspevok slúži na nákup spotrebného materiálu a nevyhnutných učebných pomôcok, najmä pre odborné vyučovanie všetkých študentov školy. Škola žiaľ nemá v rozpočte zo strany zriaďovateľa pridelené finančné prostriedky na tieto účely.

Občianske združenie ŠUPKA poskytuje ŠÚV J.Vydru materiálnu a inú podporu z príspevkov 2%-tnej dane od rôznych poskytovateľov, príspevkov rodičov a sponzorských darov.

Príspevok bude možné odovzdať v hotovosti štatutárnemu zástupcovi Občianskeho združenia ŠUPKA  ( IČO -31772269, DIČ -2021396531) štatutárnej zástupkyni OZ p. Ing.Križanovej alebo prevodom na účet č.: IBAN: SK6402000000000150636012, SWIFT, BIC: SUBASKBX

Tešíme sa na vašu účasť.                                              akad.mal.Milan Pagáč, riaditeľ školy

 

MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ ŠTUDENTA ISIC

Tento týždeň končí platnosť preukazu ISIC tým žiakom, ktorí si zatiaľ platnosť svojho študentského preukazu neobnovili.

Tento rok je možné zakúpiť si známku ISIC na svojej škole len do konca septembra, teda do konca tohto týždňa. Pre tých čo tak neurobia zostane možnosť objednať si známku online na www.objednaj-preukaz.sk a to s doručením domov. Táto možnosť je o čosi drahšia nakoľko si žiaci uhrádzajú aj cenu za doručenie.

KURZ PRÍPRAVY NA TALENTOVÚ SKÚŠKU

Vo štvrtok 5.októbra 2017 otvárame kurz prípravy na talentovú skúšku prvým stretnutím. Kurz je otvorený a záujemcovia si prinesú mäkkú ceruzku (2B alebo 3B) a príspevok 6 € za dvojhodinovú účasť na stretnutí (od 16.00 do 18.00 hod).

PRÍBEH JEDNÉHO DOMU

"Príbeh jedného domu je projektom rozpamätávania sa, prebúdzania z amnézie, čítania príbehov vpísaných do múrov domov a do zimomriavok na našich rukách, hľadania miesta v nás, ktoré si to všetko pamätá.." Realizuje ho OZ Červené topánky a s ním spolupracuje oddelenie propagačného výtvarníctva našej školy.

V škole pripravili dva workshopy s premietnutím filmu o príbehu rodiny Ullmanovej z Kapucínskej 3 a následnej diskusie o tom, či holokaust je "ich" príbeh alebo "náš", hre o rozdieloch medzi nami, hre s klezmer hudbou a hre s  farbami o tom všetkom.

Zároveň študenti 3.ročníka pracujú na tvorbe plagátov k jednotlivým podujatiam v rámci projektu.